دستور tail و head

0
2139

در بسیاری از مواقع برای دیدن فایل ها از دستور cat استفاده میشود، اما گاهی لازم است که مقداری از تمام فایل را ببینیم. برای دیدن قسمتی از فایل ها می توان از دستور tail یا head استفاده نمود.

tail [option] … [file] …

دستور بالا به صورت پیش فرض ده خط آخر فایل را نمایش می دهد. سوئیچ های مختلف دستور

tail -n <number_of_lines> /path/to/file                                tail -4 /etc/group

tail -n <number of lines> <file1> <file2> <file3>

tail -f /path/to/file                           tail -f /var/log/cron         (which –f stand for follow)

گزینه بالا، از بیشترین موارد استفاده دستور tail است که پس از نمایش فایل، در صورتیکه خطی به خطوط قبلی فایل اضافه شود آنها را نیز نمایش میدهد. شاید بتوان دستور معادل گزینه f را دستور less /path/to/file دانست.

گزینه s که همیشه با f استفاده میشود به معنی sleep است.

با گزینه c می توان به نوع دیتای مورد نظر اشاره کرد.

tail -c 500 /var/log/messages

دستور head نیز بسیار شبیه tail است با این تفاوت که این دستور سوئیچ f را ندارد که طبیعی است زیرا اطلاعات به انتهای فایل اضافه میشوند.

head [option] … [file] …

برای مثال دستور head -n 20 /etc/passwd | tail -n 5 معادل نمایش 5 خط آخر از 20 خط ابتدایی فایل مشخص شده است.

هنگام دیدن لاگ ها دستور tail یکی از کاربردی ترین دستورات است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید