شروع کار با دستگاه های سیسکو

0
1995

شروع کار با دستگاه های سیسکو

برای شروع کار با دستگاه های سیسکو ساده ترین روش استفاده از دستور help یا ? است.

به 3 روش می توان از دستور help یا ? استفاده کرد:

1) بدون نوشتن چیزی

2) نوشتن ناقص دستوری و زدن Enter کردن.

3)در انتهای نوشتن کامل دستوری و برای اطلاع از پارامترها بعدی استفاده از ؟.

دستوراتی که در محیط User Mode ، شامل Ping، Telnet، Traceroute و قسمتی از دستور Show میباشد.

دومین Mode در سوئیچ Privilege Mode

در محیط IOS با زدن TAB به صورت اتوماتیک دستور کامل میشود (در امتحان امکان استفاده از Tab وجود ندارد.) این درحالیست که tab در حالتی کار میکند که فقط یک دستور وجود داشته باشد که ادامه دستور نصفه ی نوشته شده را تکمیل کند، در غیر اینصورت یعنی حالتی که match case های بیشتری وجود داشته باشد کلید tab کار نخواهد کرد. (البته همانند سیستم های لینوکسی با دوبار زدن tab، تمام دستورات ممکن نمایش داده می شود.)

با دستور enable میتوان از محیط user به محیط privilege رفت. برای بازگشت از تمام محیط ها بجز privilege دستور Ctrl+C و Ctrl+z کار میکنند اما برای بازگشت از محیط privilege باید از دستور exit و یا disable را استفاده کنیم.

در محیط Privilege تمام دستورات محیط User وجود دارد به علاوه ی تنظیمات بیشتر.

مجددا با دستور ? میتوان دستوراتی را که در این محیط میتوان اعمال نمود مشاهده کرد.

برای تغییر نام دستگاه جهت شناسایی آسانتر دستور hostname میباشد.

در ابتدای هر کاری بایستی روی سوئیچ username-password تنظیم شود تا امنیت دستگاه تامین شود.

پس از انجام این تنظیم، کاربر برای ورود از محیط user به privilege بایستی کلمه عبور را وارد نماید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید